CO WCHODZI W SKŁAD TRENINGU:

 • spotkanie informacyjne dla Rodziców, Opiekunów
 • jedna konsultacja z Nastolatką/iem i Rodzicem/Opiekunem – każda do 30 minut
 • 10 cotygodniowych grupowych sesji treningowych około 90 minut raz w tygodniu
 • kontakt z trenerem i wsparcie w trakcie trwania treningu
 • ćwiczenia
 • książka Eline Snel “Daj przestrzeń, bądź blisko” z MP3 oraz materiały otrzymywane na zajęciach
 • dyplom ukończenia treningu
 • konsultacja z Nastolatkiem/ką po zakończeniu treningu do 30 minut

 

STRUKTURA TRENINGU:

 • konsultacje przed treningiem
 • 10 lekcji tematycznych raz w tygodniu
 • codzienne 10-20 minutowe ćwiczenia utrwalające wykonywane samodzielnie w domu oraz prowadzenie dziennika z obserwacjami
 • konsultacja podsumowująca dla Nastolatki/a po treningu (do 30 minut)

 

Istnieje możliwość otrzymania faktury za trening. W takim przypadku proszę o niezwłoczne przesłanie danych do wystawienia faktury na adres uwazni@gmail.com

Daty treningów styczeń, luty, marzec 2022

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY